»Estás vendo: Asociación cultural "a torre. Foro de estudos das terras de maside" Estatutos

Asociación cultural "a torre. Foro de estudos das terras de maside" Estatutos

Precisando Maside da colaboración da súa veciñanza, sobre todo daquelas persoas
distinguidas en diferentes eidos da vida cultural, co fin de fomentar, orientar e coordina-las opinións, iniciativas, traballos ou ideas relacionadas con canto estea vinculado coas Terras de Maside e cos seus intereses, e plasmando todo iso en investigacións, publicacións ou calquera outra manifestación, resulta conveniente a creación dunha institución que canalice e desenvolva as iniciativas que poidan xurdir nestes campos.Nueva respuesta Responder


Publicado 18 Xaneiro 2013 23:45
Foro de Estudos das Terras de Maside